Penodi Uwch Grwner Newydd yn Swyddogol

Bydd Graeme Hughes yn cael ei benodi’n swyddogol ar 1 Mawrth, 2020, yn Uwch Grwner Canol De Cymru, sy’n cynnwys Rhondda Cynon Taf a’r ardaloedd cyfagos.

Mae penodiad Mr Hughes, sy'n cymryd awenau'i ragflaenydd Andrew Barkley, wedi derbyn cydsyniad y Prif Grwner a'r Arglwydd Ganghellor. Dechreuodd Mr Hughes yn y swydd Uwch Grwner Dros Dro ar 1 Ebrill, 2019.

Graeme Hughes - Acting Senior Coroner

Dywedodd y Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes Cyngor Rhondda Cynon , sydd hefyd yn gyfrifol am Wasanaeth y Crwner: “Rydyn ni wrth ein bodd gyda phenodiad Graeme Hughes yn Uwch Grwner Canol De Cymru.

“Mae Mr Hughes yn uchel ei barch o fewn ei broffesiwn ac mae hefyd yn breswylydd uchel ei barch yn Rhondda Cynon Taf. Rydyn ni'n dymuno’n dda iddo yn ei swydd newydd.”

Cyn hyn, roedd Mr Hughes, o Aberdâr, yn bartner sefydlu i'r cwmni cyfreithiol sefydledig Hughes Jenkins Solicitors, gyda changhennau yn Aberdâr a'r Coed Duon.

Dywedodd Graeme Hughes, Uwch Grwner newydd ei benodi ar gyfer Canol De Cymru: “Mae'n anrhydedd ac yn bleser gen i i gael fy mhenodi'n Uwch Grwner ar gyfer Ardal Crwner Canol De Cymru.

“Ynghyd â fy nhîm rhagorol o Grwneriaid, Swyddogion Crwneriaid a Staff Gweinyddol, byddwn ni'n ymdrechu i sicrhau bod pawb sy'n dod i gysylltiad â'r gwasanaeth yn cael ei drin â pharch, cwrteisi a dealltwriaeth.”

Dywedodd Nigel Jenkins, o GCyfreithwyr Hughes Jenkins: “Mae pawb yn y cwmni wrth ei fodd gydag apwyntiad Graeme. Mae'n adlewyrchiad, o ansawdd Graeme fel cyfreithiwr, y mae wedi'i ddangos trwy gydol ei 16 mlynedd yng nghwmni Hughes Jenkins, ac hefyd safon y cwmni. Rydyn ni i gyd yn dymuno’n dda iddo gyda’i yrfa yn y dyfodol. ”

Mae Swyddfa Crwner Canolog De Cymru yn Stryd y Llys, Pontypridd. Mae gan y Crwner  dîm o staff cymorth y mae eu dyletswyddau'n cynnwys cynorthwyo i baratoi ffurflenni a gwaith papur, trefnu cwestau a darparu copïau neu adroddiadau, a delio â'r cyhoedd.

Ar 1 Mawrth, 2020, bydd Graeme Hughes yn dod yn Uwch Grwner Ei Mawrhydi yn swyddogol ar gyfer Canol De Cymru. Crwneriaid Cynorthwyol Ardal Canol De Cymru yw Dr Sarah-Jane Richards, Rachel Knight, David Regan, Ian Boyes, Nadim Bashir a Geraint Williams

Mae'r ardal yn cynnwys Rhondda Cynon Taf, Caerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Bro Morgannwg a Merthyr Tudful.

Mae Swyddfa Crwner Canol De Cymru yn Yr Hen Lys, Stryd y Llys, Pontypridd CF37 1JW